Οι στρατηγικές επενδύσεις «απογείωσαν» την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη της Grant Thornton

grant-thornton-20141124112841826Σε υψηλό έξι ετών διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της Grant Thornton International Ltd. Συγκεκριμένα, η εστίαση σε αγορές-κλειδιά για την στρατηγική ανάπτυξη οδήγησε σε συνολικά παγκόσμια έσοδα ρεκόρ της τάξης των $5,45 δισ. για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια ευρείας κλίμακας ανάπτυξη της τάξης του 9,4% σε ολόκληρο το δίκτυο των εταιρειών-μελών.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από: 

  • Τις καθοριστικές συγχωνεύσεις στην Ιαπωνία και στη Νότια Αφρική, σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη σε Ασία-Ειρηνικό και Αφρική, η οποία διαμορφώθηκε στο 18,7% και 54,7% αντίστοιχα.
  • Τη μεγαλύτερη του μέσου όρου ανάπτυξη στην Ευρώπη (7,7%), με περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές εταιρείες-μέλη να παρουσιάζουν αύξηση εσόδων πάνω από 10%.

Την ιδιαίτερα ραγδαία ανάπτυξη στις υπηρεσίες tax (14,8%) και advisory (10,4%) σε όλο το δίκτυο.

Advertisements