Νέα Θυγατρική για τη Sunlight του Πάνου Γερμανού

Η Sunlight του Πάνου Γερμανού συνεχίζει τη δυναμική στρατηγική ανάπτυξής της. Πρόσφατα ίδρυσε μια νέα θυγατρική εταιρεία με σκοπό τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μπαταριών οξέως μολύβδου. Στη συνέχεια οι μπαταρίες αυτές προωθούνται στο εργοστάσιο της Sunight Recycling στην Κομοτηνή.

Πάνος Γερμανός

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία ECORBA S.R.L. και μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ έχει έδρα τη Βερόνα της Ιταλίας.

Πηγή άρθρου: www.capital.gr

Advertisements