Ελλάκτωρ: Πώληση των ίδιων μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση

ellaktor_iefimerida.jpg

Η διοίκηση της Ελλάκτωρ γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί σε πώληση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει, ήτοι 4.570.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η εν λόγω πώληση ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εντός του χρονικού διαστήματος από 13.08.2019 έως 14.08.2019.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία ανακοίνωσε χθες την αναστολή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25 Ιουλίου.

Εξάλλου, χθες μεταβιβάστηκε “πακέτο” 1,8 εκατ. τεμαχίων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μετοχές άλλαξαν χέρια στα 2,10 ευρώ, διαμορφώνοντας το ύψος της συναλλαγής στα επίπεδα των 3,8 εκατ. ευρώ. Το πακέτο αντιστοιχεί στο 0,84% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.